Účetnictví

Účetnictví vnímáme jako nepostradatelnou informační základnu vaší firmy. Naším cílem je uvolnit vám ruce, abyste se mohli plně věnovat budování svého podnikání. 

Dbáme na to, abychom se sžili i s konzervativními přístupy k evidenci účetnictví, nicméně během spolupráce po vzájemné domluvě rádi posouváme hranice efektivity, přinášíme inovace, omezujeme pracnost rutinních úkonů a odhalujeme zdvojování práce. Využíváme praktické technologické nástroje pro evidenci, sběr i vyhodnocení informací.

Úspěšná spolupráce je založená na principu win-win, takže vaše vzkvétající podnikání je  i naší prioritou.


S čím umíme pomoci?

  • Zpracování účetnictví dle zákonných předpisů.
  • Poskytování měsíčních sestav dle vašich potřeb ve formě deníku, výsledovky, rozvahy, saldokont a obratové hlavní knihy a zároveň ve formě praktických reportů.
  • Vypracování roční účetní závěrky zahrnující inventarizace.
  • Sestavení finančních výkazů dle zákonných předpisů.
  • Komunikace s úřady a jakékoliv přidružené administrativní činnosti.

V praxi obvykle poskytujeme dva rozsahy účetních služeb:

Čas je vzácný a je nutné soustředit se na priority podnikání. Proto jsme připraveni převzít veškerou vaši administrativu, evidenci a zaúčtování.

Nabízíme na míru šité balíčky služeb, a proto můžete vámi preferovanou část úkolů nadále zajišťovat sami dle vašeho osvědčeného systému.