Insolvenční řízení

Při našich zakázkách řešíme velmi rozličná zadání. Zkušenosti máme i se situací klienta, který dostal velmi omezující návrh na insolvenci, jenž následně skončil zablokováním bankovního financování ve společnosti s obratem přes 100 milionů Kč.

Takovéto události jsou kritické a mohou rychle skončit bankrotem zdravého podniku. Co dělat dřív? Soustředit se na právní bitvu, zajišťovat nové financování, nebo snad uklidňovat dodavatele? To jsou chvíle, kdy k sobě majitel společnosti potřebuje silného partnera, který mu situaci pomůže zvládnout.


Příklad

Firmě jsme předložili model cash flow a provozních výsledků na měsíční a týdenní bázi. Ujali jsme se aktivního jednání s bankami a verifikace obchodního modelu, který všem stranám dokázal, že existuje řešení. Zajistili jsme jednání s právníky a přípravu podpůrné dokumentace, která zvýšila šance firmy na úspěch při dokazování před insolvenčním soudem.

Rozhodnutí soudu? Insolvenční návrh byl zamítnut a následovalo vyčíslení způsobených škod a příprava žaloby na náhradu újmy. Kritické období navíc firmě pomohlo: Analyzovala svůj chod i z jiného pohledu a přenastavila některé interní procesy, aby takovýmto situacím dokázala předcházet.