Plný účetní servis

Čas je vzácný a je nutné soustředit se na priority podnikání. Proto jsme připraveni převzít veškerou vaši administrativu, evidenci a zaúčtování. Přidělíme vám konkrétní tým, složený z juniora a seniora, který se o vše postará a bude vám denně k dispozici. 


V praxi vypadá spolupráce následovně:

  • Přidělíme vám konkrétní tým, složený z juniora a seniora, který vám bude denně k dispozici. 
  • Váš Profid tým se postará o veškerou administrativu spojenou s účetní evidencí, tj. eviduje přijaté faktury, vystavuje vydané faktury a zadává bankovní platby.
  • Profid tým zajistí kompletní zpracování i následné zaúčtování.
  • Profid tým kontroluje přesah na interní systémy a stává se informačním bodem pro zaměstnance.
  • Informace jsou následně v praktických formátech předány managementu, což funguje jako zpětná vazba směrem do firmy.
  • Vaši externí účetní mohou buď pravidelně docházet k vám do kanceláří, nebo můžeme vše efektivně zpracovávat na dálku.
  • Standardní službou je také krátkodobé i dlouhodobé "zapůjčování" naší asistentky, která vám kromě sběru účetních informací pomůže nastavit interní procesy tak, aby následná účetní evidence byla pro všechny co nejjednodušší. Zároveň může zastat jakoukoliv aktuální administrativní práci.


Těšíme se na zavolání a případné dotazy.