Finanční řízení

Úspěch vašeho podnikání je naší prioritou.

Dohled finančního experta na chod firmy je klíčový. Externí finanční ředitel je nutností pro správné nastavení a kontrolu procesů, přesný a aktuální reporting a vyhodnocení dat, na základě kterých se majitel firmy rozhoduje rychle a kvalifikovaně. Při správném nastavení procesů pak firma potřebuje externího finančního ředitele pouze několik hodin v týdnu. Naše služby finančního řízení umožňují klientům využít specializované profese co nejefektivněji tak, aby je platili, jen když je opravdu využívají.


Služby finančního experta zahrnují:

  • Přípravu rozpočtu firmy.
  • Definici cílů (KPIs) a dalších ukazatelů.
  • Kontrolu výsledků firmy po jednotlivých položkách každý měsíc.
  • Monitoring definovaných ukazatelů na měsíční bázi.
  • Sledování hrubé marže.
  • Inventury a sledování inventurních rozdílů.
  • Rozpočet času zaměstnanců.


Informace evidované v účetní databázi jsme připraveni poskytovat ve formě reportů, prezentací a doporučení, abyste měli relevantní fakta pro následné rozhodování. Standardní službou, kterou může využívat managment firmy, je reporting. Je to nástroj pro zvyšování ziskovosti vaší firmy, umožňující rychle a kvalifikovaně rozhodovat o jejím dalším rozvoji.

Prioritou je vždy nastavit cíle, které sledují vývoj hodnoty firmy ve formě přírůstku EBITDA. Parametry, které sledujeme, následně slouží i k nastavení cílů pro osobní ohodnocení všech zaměstnanců firmy.

Je obvyklé, že ne každá firma má pracovní vytížení pro finančního ředitele na plný úvazek, nicméně role specialisty je pro její udržitelný rozvoj nezastupitelná, i pokud je jeho funkce potřebná pouze po omezený počet hodin. Pro mnoho klientů je outsourcing specialistů a expertů ideálním řešením - je to způsob, jak získat vyškoleného odborníka (případně tým) s vysokým stupněm odbornosti na přesně vymezenou dobu. Vyhnou se tak vysokým mzdovým nákladům a školením a udrží si flexibilitu pro případ budoucích změn. 


Příklady z praxe

  • Systém optimalizace zavedený u našeho klienta, který byl zaměřený na stanovení klíčového parametru efektivity: času potřebného pro uskutečnění jednotlivých obchodů. Na začátku bylo nutné definovat náročnost procesů, protože určité činnosti potřebovaly ve směnném provozu výrazně více času než jiné. Po intenzivním zkoumání jednotlivých odlišností jsme stanovili benchmark činností i firmy. Díky reportingu se k benchmarku postupně přibližují všechny provozovny.

  • Další obvyklou oblastí zájmu jsou pravidelné inventury, které evidují, kolik zboží se zkazilo, kolik bylo třeba zlevnit pro výprodej a kolik zboží chybí. Při poslední analýze u klienta s 67 pobočkami jsme byli schopni najít úspory ve výši 20 000 Kč měsíčně na provozovnu, což byl  v daném objemu zásadní přírůstek do výsledku firmy.