Proč outsourcovat finanční řízení a účetnictví vaší firmy?

Firmy často nepotřebují například senior účetní nebo CFO stále, ale aby mohl správně vést rozvoj firmy, potřebuje ho v určitých chvílích. 

Pro mnoho našich klientů je outsourcing některých sofistikovanějších funkcí výhodný, protože získává zkušený tým s vysokým stupněm odbornosti přesně na dobu a vytížení, které potřebuje. Stejně kvalitní tým pro plný úvazek by byl příliš nákladný a za stejné náklady by interní tým byl méně kvalitní a efektivní.

Externí CFO je pro větší firmy s velkým počtem finančních procesů a operací nutností pro správné nastavení a kontrolu procesů, přesný a aktuální reporting a vyhodnocení dat, na základě kterých se majitel firmy rozhoduje rychle a kvalifikovaně. Při správném nastavením procesů jej pak firma potřebuje jen na asi jeden den v týdnu.

Toto řešení klientovi umožňuje využít ty profese, které potřebuje co nejefektivněji tak, aby je platil jen tehdy, když jsou užitečné.