Back office, all in!

Existuje řada firemních procesů, které jsou na pomezí zodpovědnosti jednotlivých týmů. Často tyto úkony zastřešuje asistentka, případně office manažerka. Co když ale nikdo takový ve firmě není? 

Dejme tomu, že chcete uzavřít smlouvu s dodavatelem, ale ten žádá, abyste smlouvu ještě doplnili, vyřešili daňové náležitosti a nastavili zasílání faktur. Kdo takové úkony zajistí? Vedení? Recepční? Či snad finanční oddělení?

Profid se ujme zpracování zakázky v jakékoliv požadované šíři. Naši junioři umí vyřídit i netradiční úkoly a tím se zároveň dostanou k potřebným informacím pro správné zaúčtování.

Nebojíme se myslet ze široka, ve výsledku nám podobné práce pomáhají lépe firmu poznat a zajistit si správný tok a formu dokumentace pro další ekonomické zpracování. 


Příklad

Oddělení obchodních zástupců klienta potřebovalo zaktualizovat pracovní smlouvy. Spojili jsme se proto s právníky a navrhli první draft pro diskuzi s majitelem firmy. Následně jsme pomohli nastavit firemní vzory dokumentů a související pravidla například pro vyúčtování služebních cest.

Domlouvali jsme s bankou nastavení platebních terminálů na prodejně a dojednali způsob, jak bude fungovat proces odsouhlasení a reportování tržeb z prodejny k majiteli a dále k zaúčtování.