Jak pracujeme

S klienty řesíme vše od účetnictví a administrace, až po finanční řízení firmy.


Krabice plná faktur, účtenek a jiných dokladů - i tak dnes vypadá běžná forma spolupráce mezi účetní firmou a klientem. Chcete svůj styl práce změnit?

Existuje řada firemních procesů, které jsou na pomezí zodpovědnosti jednotlivých týmů. Často tyto úkony zastřešuje asistentka, případně office manažer. Co když ale nikdo takový ve firmě není?

Připadá vám, že agenda firmy nefunguje optimálně a že musí existovat způsob, jak ji dělat lépe? Pro nás lépe znamená jednodušeji a efektivně. Jak postupujeme?

Při našich zakázkách řešíme velmi rozličná zadání. Insolvenční řízení a následné zablokování bankovního financovánín může skončit i bankrotem úplně zdravého podniku. Na co se soustředit?