FAQ

Jaké nové informace můžete díky spolupráci získat? 

Snažíme se být profesionálové nejen v oblasti účetnictví, ale také v oblasti IT, ekonomického řízení a podnikových procesů. Můžeme vám dát inspiraci v tom, jak vhodně nastavit business model vašeho podniku nebo jednotlivé procesy ve firmě. Můžete se dotknout moderního podnikového softwaru, který používají velké firmy, a díky tomu poznat, co vše se dá řešit efektivním a inovativním způsobem.

Jak bude vypadat běžný měsíc spolupráce? 

Nastavíme pravidla pro předání účetních dokladů (ať už osobně, či elektronicky). Stanovíme, které dny budete dostávat informace z účetnictví (ať už přehledy pohledávek či závazků, nebo měsíční reporty manažerského účetnictví). Jste-li větší firma, domluvíme si pravidelné schůzky - rádi se zúčastníme vašich porad, abychom správně pochopili, jak fungujete, a dokázali se dobře přizpůsobit vašemu firemnímu prostředí. Pravidelně vám můžeme připravovat příkazy k úhradě k podpisu, posílat k náhledu přiznání k DPH, než se odešle na finanční úřad, či mzdovou rekapitulaci připravenou na zpracování v termínech vašich výplatních dnů.

Jak vypadá online spolupráce? 

Dostanete přístup do našeho účetního softwaru, ve kterém můžete zpracovávat jakékoliv dokumenty (vystavit fakturu, vést pokladní knihu, ale také evidovat smlouvy či příchozí/odchozí poštu a řídit skladové hospodářství). Naše účetní bude na druhé straně veškeré podklady doúčtovávat, čímž ušetříme čas. Podle toho, jaké máte se softwarem zkušenosti, ho můžete využívat i k reportingu, případně vám takový reporting nastavíme a budeme připravovat sami. Přesto víme, že osobní kontakt je při spolupráci důležitý, a proto vám budeme k dispozici pro jakékoliv pravidelné i nepravidelné setkání.

Jak vám spolupráce ušetří čas? 

Vedete si knihu faktur, případně evidujete závazky a pohledávky k platbě mimo účetnictví, protože své doklady jednou pošlete účetní a už je nevidíte? U nás je to jinak - účetnictví je vám plně otevřené a vy jej tak můžete využívat k denní práci. Máte ve firmě recepční, která zpracovává přijatou poštu? Pak může přijatou poštu zpracovávat i v našem softwaru a u faktur i předem zadat některé klíčové údaje, čímž začne proces účtování. Umíme nastavit hromadné importy a exporty mezi naším a vaším podnikovým (například prodejním či skladovým) systémem a ušetřit tak čas při převádění jednotlivých agend. V našem systému si můžete snadno ověřit, jestli není dodavatel či odběratel v insolvenčním řízení, případně jestli není po splatnosti s platbou (můžeme dokonce nastavit automatické generování upomínek a jejich odesílání).

Jak se můžete zapojit? 

Máte ve společnosti šikovnou asistentku, které ale chybí patřičné zkušenosti? Nevadí! Naučíme ji zadávat základní dokumenty (faktury, bankovní výpisy) do systému a sami pak doúčtujeme složitější operace a zkontrolujeme, jestli je vše v pořádku. Ve společnosti si tak nemusíte držet zkušeného účetního, který by přitom nebyl zcela vytížený. Tuto část práce přenechte nám. No a když vám náhodou asistentka dočasně nebo trvale odejde, vždy za ni můžeme práci převzít.

Proč se outsourcing vyplatí? 

Smyslem outsourcingu je zefektivnit práci, což může v konečném důsledku znamenat i menší náklady. Většinou ale bývá cena za outsourcing podobná, jako byste měli vlastního zaměstnance (tedy v případě, že je plně vytížený). My ale umíme činnost rozdělit mezi více lidí. Junior zpracuje základní doklady, zatímco zkušený účetní se stará o měsíční závěrky, přiznání k DPH a reporting. V případě potřeby zasáhne senior, který umí nastavit systém tak, aby fungoval dobře, a také poradí s jakoukoli nečekanou záležitostí (ať už v rámci stávajících rutin, nových projektů, nebo třeba při interpretaci výstupů z účetnictví pro akcionáře). Je zaručena zastupitelnost a máte vždy přístup k těm nejmodernějším technologiím a postupům (nezaostáváte v čase v rámci svých zvyků nebo zvyků vašich zaměstnanců).

Jaké by měly být cíle finančního řízení? 

Jedním slovem rozumné. Musíte pracovat s takovými informacemi, které pomohou nejen vám, ale i vašim zaměstnancům chápat, na co se zaměřit. Takové cíle pak musí být vidět v reportu, který vychází z účetnictví, a můžete je potom definovat i jako rozpočtové cíle či cíle odměňování pro jednotlivé členy vašeho týmu. Jste obchodní společnost? Pojďme se zaměřit na hrubou marži, režijní náklady a dobu obrátek skladu. Pracujete jako servisní organizace? Podívejme se tedy na hodinovou cenu vašich zaměstnanců, jejich průměrnou vytíženost a nastavení cenotvorby. Všichni ve firmě by měli chápat, co jsou klíčové ukazatele a jak je každý člen týmu může ovlivnit. To má smysl.

Jak vypadá svět moderního mzdového účetnictví? 

Evidujte pracovní smlouvy a jejich dodatky přímo v mzdovém softwaru. Nastavte si vzory, které pak umí asistentka vygenerovat jen tím, že doplní osobní údaje nového zaměstnance. Naučte se sami vystavovat různá potvrzení o příjmu či zadávat příchozí exekuce. Máte docházkový systém? Skvělé, pojďme ho importovat přímo do systému tak, abychom si ušetřili ruční zadávání. Přemýšleli jste o personalistice? Nechte si automaticky zasílat informace o narozeninách či pracovních výročích. Evidujte si všechna školení a povinné bezpečnostní zkoušky. To vše pouze za cenu běžného zpracování mezd, které už bude snadnou a přehlednou záležitostí.

Chcete vědět víc nebo máte zájem o spolupráci?

Zanechte nám kontakt. Co nejdříve se Vám ozveme